Witamy na stronie internetowej Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Karnego Medycznego i Farmaceutycznego działającej przy Wydziale Prawa i Administracji UW

Witamy na stronie internetowej Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Karnego Medycznego i Farmaceutycznego działającej przy Wydziale Prawa i Administracji UW

Pracownia powstała w sierpniu 2021 roku. Do jej zadań należy zespołowe i wielostronne badanie instytucji normatywnych funkcjonujących w dziedzinie praktyki medycznej z naciskiem na ich podłoże empiryczne i filozoficzne. Pracownia prowadzi badania naukowe o charakterze multi- i interdyscyplinarnym. Do zadań jednostki należy także realizacja projektów badawczych na styku dziedzin: prawa medycznego i farmaceutycznego, nauk medycznych i okołomedycznych, bioetyki oraz empirycznych nauk społecznych, w tym m.in. psychologii, socjologii, antropologii.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i wydarzeniami publikowanymi na stronie.