Przejdź do treści
Strona główna » Konferencja

Konferencja

Szanowni Państwo,
W imieniu organizatorów miło mi poinformować o długo oczekiwanej konferencji prawnomedycznej, na którą mamy zaszczyt uprzejmie zaprosić wszystkich zainteresowanych udziałem.
Dokładna informacja oraz link do rejestracji znajdują się na końcu wiadomości.
Z wyrazami szacunku –
Maria Boratyńska

Ogólnopolskie Forum Prawa Medycznego i Etyki Lekarskiej im. dr. Pawła Wójcika
Warszawa 26-27 maja 2023 r.
miejsce: WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

temat przewodni:

Kolizja dóbr i obowiązków w prawie medycznym i etyce lekarskiej

Organizatorzy:
Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Karnego, Medycznego i Farmaceutycznego
(Wydział Prawa i Administracji UW)

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Komitet Bioetyki przy Prezydium PAN

Studenckie Koło Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej Reinschmit (WPiA UW)

pod honorowym patronatem JM Rektora WUM

Rada naukowa

dr Joanna Różyńska (jako Komitet Bioetyki PAN)
dr hab. Maria Boratyńska – (jako Warszawski Uniwersytet Medyczny)
dr hab. Przemysław Konieczniak (Pracownia Prawa Karnego Medycznego i Farmaceutycznego)

patronat medialny: kwartalnik „Przegląd Prawa Medycznego”

Reaktywujemy Forum Prawa Medycznego pod nieco zmienioną nazwą. Zapraszamy zarówno wytrawnych bywalców, jak i osoby, które dotychczas nie miały jeszcze okazji z nami współpracować. Konferencja ma długą tradycję (od 1999 r.) i była pierwszą tego rodzaju w skali kraju. Przechodziła różne koleje, od mniej do bardziej dramatycznych, zawsze nierozerwalnie związana z istnieniem periodyku naukowego „Prawo i Medycyna”, a przerwana w tym samym momencie i z tych samych przyczyn, co ukazywanie się czasopisma. Oba przedsięwzięcia powróciły jednak dzięki gościnności władz WUM, którego JM Rektor obecnie im patronuje, w tym od 2019 r. jako wydawca kwartalnika „Przegląd Prawa Medycznego”.

Założyciel Forum, nieodżałowany dr Paweł Wójcik, był lekarzem i stworzył je z myślą o potrzebach lekarzy, dlatego Warszawski Uniwersytet Medyczny jest najlepszym miejscem dla kontynuacji dzieła. Zgodnie z wieloletnią tradycją wystąpienia na Forum będą pochodzić głównie od prawników i z przeznaczeniem dla lekarzy. Zaplanowane są jako rodzaj porad prawnych na przyszłość, aby praktykować medycynę tak, by nie narazić się na odpowiedzialność. Do tego potrzebna jest jednak nie tylko biegłość fachowa, ale i świadomość obowiązującego prawa, w tym prawnych granic wykonywanego zawodu oraz praw pacjenta. Z kolei dla prawników cenna jest perspektywa lekarska: wskazanie obszarów, gdzie proste recepty prawne zawodzą w konfrontacji z rzeczywistością kliniczną. Czekamy zatem na inspirujące case studies, których ocena prawna będzie przedmiotem interesujących dyskusji.

Zamysłem konferencji jest wszechstronna wymiana myśli prawniczo-etyczno-medycznej na wspólnej płaszczyźnie naukowej, ponad jakimikolwiek podziałami interesów zawodowych oraz naukowych. Mamy nadzieję na udział przedstawicieli różnych środowisk medycznych, w tym wyższych uczelni, jak również uczestnictwo prawników z różnych ośrodków akademickich oraz grup zawodowych.

Naszą dewizą jest najlepszy interes lekarza w praktykowaniu zawodu bez błędów spowodowanych nieznajomością prawa oraz najlepszy interes pacjenta w otrzymaniu opieki zdrowotnej bez naruszania jego praw.

Tematem planowanej konferencji są konflikty dóbr i obowiązków w prawie medycznym: wyzwania prawne, etyczne i czysto praktyczne – czyli życie powszednie szpitali i przychodni. Momenty zwrotne w praktyce lekarskiej, wymagające nierzadko szybkiej i natychmiastowej decyzji, a później – długich i żmudnych uzasadnień prawnych. Tematy wystąpień mają pokazywać sytuacje kolizyjne, naświetlać je od strony prawnej i rekomendować rozwiązania. Case studies powinny ilustrować instytucje prawa medycznego i kolidujące ze sobą interesy pacjentów i pracowników medycznych, pacjentów i ich opiekunów, a także pacjentów między sobą. Poszukiwać będziemy odpowiedzi na najtrudniejsze pytania: jak pogodzić sprzeczne interesy i konkurujące uprawnienia. Będziemy zastanawiać się, jak etyka lekarska może zderzać się z prawem i determinować wybory oraz do jakiego stopnia są to wybory trafne; kiedy Kodeks Etyki Lekarskiej wspomaga system prawny, a kiedy z nim się kłóci i które normy powinny mieć pierwszeństwo.

Konkluzje i najciekawsze wystąpienia zyskają możliwość publikacji w „Przeglądzie Prawa Medycznego” (70 punktów).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

termin zgłaszania referatów: 31 marca 2023 r.
termin zgłoszeń uczestnictwa biernego: 21 maja 2023 r.

Link do formularza rejestracji
https://forms.gle/SiHjrKEZ8SJyjue1A

Patronat medialny: kwartalnik „Przegląd Prawa Medycznego