Przejdź do treści

Interdyscyplinarna Pracownia
Prawa Karnego
Medycznego i Farmaceutycznego

Ogólnopolskie Forum Prawa Medycznego i Etyki Lekarskiej im. dr. Pawła Wójcika

Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Karnego, Medycznego i Farmaceutycznego (WPiA UW), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Studenckie Koło Naukow…

Witamy!

Witamy na stronie internetowej Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Karnego Medycznego i Farmaceutycznego działającej przy Wydziale Prawa i Administracji UW. Pracownia powstała w sierpniu 2021 roku. Do …