Ogólnopolskie Forum Prawa Medycznego i Etyki Lekarskiej im. dr. Pawła Wójcika 2023


Program konferencji


Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Karnego, Medycznego i Farmaceutycznego (WPiA UW), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Studenckie Koło Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit (WPiA UW) mają ogromną przyjemność zaprosić na Ogólnopolskie Forum Prawa Medycznego i Etyki Lekarskiej im dr. Pawła Wójcika pod honorowym patronatem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia jest: „Kolizja dóbr i obowiązków w prawie medycznym i etyce lekarskiej”.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 maja 2023 r. w formie stacjonarnej w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematem planowanej konferencji są konflikty dóbr i obowiązków w prawie medycznym: wyzwania prawne, etyczne i czysto praktyczne. Są to momenty zwrotne w praktyce lekarskiej, wymagające nierzadko szybkiej i natychmiastowej decyzji, a później – długich i żmudnych uzasadnień prawnych. Wystąpienia mają prezentować sytuacje kolizyjne, naświetlać je od strony prawnej i rekomendować rozwiązania. Poszukiwać będziemy odpowiedzi na najtrudniejsze pytania:

  • jak pogodzić sprzeczne interesy i konkurujące uprawnienia?
  • jak etyka lekarska może zderzać się z prawem i determinować podejmowane decyzje oraz do jakiego stopnia są to decyzje trafne?
  • kiedy Kodeks Etyki Lekarskiej wspomaga system prawny, kiedy staje z nim w sprzeczności i które normy powinny mieć pierwszeństwo?

Mamy nadzieję na udział przedstawicieli różnych środowisk medycznych, w tym wyższych uczelni, jak również uczestnictwo prawników z licznych ośrodków akademickich oraz grup zawodowych. Zapraszamy zarówno stałych uczestników organizowanych przez nas wydarzeń, jak i osoby, które dotychczas nie miały jeszcze okazji z nami współpracować.

Uwaga!

Termin zgłaszania referatów: 31 marca 2023 r.
Termin zgłoszeń uczestnictwa biernego: 21 maja 2023 r.
Link do formularza rejestracji: https://forms.gle/SiHjrKEZ8SJyjue1A