Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » Ogólnopolskie Forum Prawa Medycznego i Etyki Lekarskiej im. dr. Pawła Wójcika

Ogólnopolskie Forum Prawa Medycznego i Etyki Lekarskiej im. dr. Pawła Wójcika

Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Karnego, Medycznego i Farmaceutycznego (WPiA UW), Warszawski Uniwersytet Medyczny, Komitet Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Studenckie Koło Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit (WPiA UW) mają ogromną przyjemność zaprosić na Ogólnopolskie Forum Prawa Medycznego i Etyki Lekarskiej im dr. Pawła Wójcika pod honorowym patronatem JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tematem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia jest: „Kolizja dóbr i obowiązków w prawie medycznym i etyce lekarskiej”.

Konferencja odbędzie się w dniach 26-27 maja 2023 r. w formie stacjonarnej w budynkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tematem planowanej konferencji są konflikty dóbr i obowiązków w prawie medycznym: wyzwania prawne, etyczne i czysto praktyczne. Są to momenty zwrotne w praktyce lekarskiej, które wymagają nierzadko szybkiej i natychmiastowej decyzji, a później – długich i żmudnych uzasadnień prawnych. Wystąpienia mają prezentować sytuacje kolizyjne, naświetlać je od strony prawnej i rekomendować rozwiązania. Poszukiwać będziemy odpowiedzi na najtrudniejsze pytania:

– jak pogodzić sprzeczne interesy i konkurujące uprawnienia?
– jak etyka lekarska może zderzać się z prawem i determinować podejmowane decyzje oraz do jakiego stopnia są to decyzje trafne?
– kiedy Kodeks Etyki Lekarskiej wspomaga system prawny, kiedy staje z nim w sprzeczności i które normy powinny mieć pierwszeństwo?

Termin zgłaszania referatów: 31 marca 2023 r.
Termin zgłoszeń uczestnictwa biernego: 21 maja 2023 r.

Link do formularza rejestracji
https://forms.gle/SiHjrKEZ8SJyjue1A

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej.

Konkluzje i najciekawsze wystąpienia zyskają możliwość publikacji w „Przeglądzie Prawa Medycznego” (70 punktów).

Rada naukowa konferencji:
Dr hab. Maria Boratyńska (WUM)
Dr hab. Przemysław Konieczniak (Pracownia Prawa Karnego, Medycznego i Farmaceutycznego)
Dr Joanna Różyńska (Komitet Bioetyki PAN)

Patronat medialny: kwartalnik „Przegląd Prawa Medycznego

Więcej informacji, w tym roboczy program Forum, dostępne w dziale „konferencja„.